>>>> Provádíme antikorozní nástřiky dutin a spodku automobilů pomocí profesionálních přípravků WAXOYL.


Co je suchý led

Pevná forma oxidu uhličitého (CO2), která vzniká zchlazením na teplotu -78 oC. Po odpařeném suchém ledu nezůstává na povrchu žádná vlhkost. Je nevodivý, takže jej lze použít i na zařízení, která jsou pod napětím. Suchý led se používá například jako účinný chladicí prostředek nebo jako médium pro sycení nápojů.

Jak funguje tryskání suchým ledem

Na speciálním zařízení se z oxidu uhličitého vyrábějí pelety - pevné částice o průměru 3 mm a délce až 8 mm. Pelety jsou stlačeným vzduchem vystřelovány na znečištěný povrch, který se jejich dopadem naruší. Pelety hned explodují a sublimují (z pevného skupenství se změní na plyn a odpaří se). Tím se otryskávaný povrch prudce zchladí, takže částečky nečistot zkřehnou a spolu s odpařujícími se peletami se oddělí a odpadnou. Protože suchý led je poměrně měkký, nenaruší se při tryskání původní materiál pod znečišťující vrstvou.

Výhody tryskání suchým ledem

EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOST
Nevyužívají se toxické prostředky ani jiné látky zatěžující životní prostředí. Oxid uhličitý je běžný atmosférický plyn, takže po sublimaci se odpaří do ovzduší, aniž vzniknou jakékoli druhotné odpady.
ŠETRNOST K ČIŠTĚNÉMU POVRCHU
Suchý led je na rozdíl od běžně používaných čisticích médií (písek, kov a jiné granuláty) relativně měkký. Dokáže tedy odstranit vrstvu znečištění, nemůže však mechanicky narušit původní povrch. Lze jím čistit nejrůznější materiály: gumu, sklo, kovy, plasty apod.
MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ
Neabrazivní a „čistá“ metoda, kterou lze použít při nejrůznějších příležitostech. Poradí si s členitým povrchem výrobní linky i fasádou historické budovy, lze jí vyčistit celou karoserii právě tak jako drobnou součástku.
RYCHLOST
Při použití této metody zpravidla není nutné čištěná zařízení demontovat. Při čištění ve výrobních provozech tak není potřeba odstavovat výrobu, což přináší značnou časovou i finanční úsporu.
VYSOKÁ ÚČINNOST
Na otryskávaném materiálu nezůstávají žádné zbytky nečistot ani čisticího média. Očištěný povrch se tak prakticky vrací do stavu, v jakém byl vyroben.
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
Při čištění v provozech odpadá demontáž výrobních linek a jiných zařízení, není nutno likvidovat nebezpečné čisticí chemikálie a rozpouštědla ani jimi kontaminovaný odpad.
MINIMALIZACE ODPADŮ
Při tryskání suchým ledem nevznikají druhotné odpady.
MOBILITA
Zařízení po tryskání suchým ledem je možné podle přání zákazníka dopravit, kamkoli je potřeba.
VYUŽITELNOST V PODMÍNKÁCH, KDE NELZE ČISTIT VODOU, PÍSKEM ANI JINÝMI OBVYKLÝMI PROSTŘEDKY
Suchým ledem lze čistit i zařízení, která jsou pod napětím, jako transformátory, rozvaděče apod. Protože po suchém ledu nezůstávají druhotné nečistoty, lze jej použít i v potravinářských provozech nebo jinde, kde je nutno ve zvýšené míře dbát na hygienické normy.


© 2006 Oldtimerservice.cz        | Kontakt